1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. System ‐ spänningsutjämning ‐ elektrisk separation

System ‐ spänningsutjämning ‐ elektrisk separation

Överspänningsskydd av kombimodell ska alltid installeras i serviscentral/ställverk med larmsignal för utlöst skydd till DUC. Skyddet ska vara 3-pol kombimodell vid TN-C och 4-pol kombimodell vid TN-S med både grov, mellan och finskydd inbyggt. Alternativt kan grov- och mellanskydd (T1+T2) monteras i kombinationsapparat samt finskydd (T3) i separat apparat vid varandra. Se bilaga 1 E63-8 Principritning ställverk.

Överspänningsskydd ska även monteras i elcentraler som matas från serviscentral där huvudledningen går i mark mellan byggnader.

Utifrån inkommande främmande ledande delar ska skyddsutjämnas och anslutas till huvudjordningsskena. Lokal skyddsutjämning ska göras för rör av metall i duschutrymme.

Om metalldelar i stommen kommer vara berörbara och i kontakt med mark ska stållina förläggas i bottenplattan och fästas med multiklämma till armeringsjärnen. Linan ska vara ingjuten i plattan 150mm från plattans kant.

Om metalldelar i stommen kommer vara berörbara och i kontakt med mark ska stållina förläggas i bottenplattan och fästas med multiklämma till armeringsjärnen. Linan ska vara ingjuten i plattan 150mm från plattans kant.

Åskskyddsystem
Åsksäkring av fastighet sker endast om risk eller behov finns.

System för jordning i elkraftsystem
En huvudjordningsskena monteras. Lokalt skyddsutjämningssystem ska utföras för elcentral i CUR i skola.

Dela sidan

Titel
System ‐ spänningsutjämning ‐ elektrisk separation
Beskrivning
Anvisning för System ‐ spänningsutjämning ‐ elektrisk separation
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/system-spanningsutjamning-elektrisk-separation/system-spanningsutjamning-elektrisk-separation.partial.html