Tele och datakablar

Kablar på väggyta eller takyta
Utanpåliggande kablar ska förläggas i rör eller i kabelkanal.

Kablar i ledningskanalsystem på kabelstege eller kabelränna
Kabel för telesystem som förläggs i samma kanal eller kabelstege/kabelränna som kablar tillhörande andra system ska förläggas åtskilt med skiljevägg eller särskild ränna.

Kopplingsplintar
Kopplingsplint och spridningsplint placerad utanför stativ ska vara försedd med sabotageskyddad kapsling.

Dela sidan

Titel
Tele och datakablar
Beskrivning
Anvisning för tele och datakablar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/tele-och-datakablar/tele-och-datakablar.partial.html