Telesystem

Kabelnät
Kabelnät ska utföras så att de kan dokumenteras enligt svenska standarder. För komplettering, renovering eller ombyggnation gäller den äldre standarden för teleregistrering SS 455 12 00:1992 03 11 utgåva 5. Dvs. den äldre gäller alltså även nya byggnader som ansluts mot befintliga byggnader inom en och samma fastighet, för att undvika förvirring och dubbla benämningar. I nya fastigheter används den nya standarden för teleregistrering SS 455 12 01-utg 6.
Enligt utgåva 6 benämns system enligt följande:
Brandlarm (SBF-larm) - H1
Inbrottslarm - H2
Kombilarm (integrerade system) - H9
Passersystem – H4
Fastighetsnätverk - B3
Samtliga kopplingar ska göras på plint. Separata kabelnät ska förläggas för respektive anläggning, förutom kombilarm där brandindikering och utrymningslarm integreras i samma kabelnät.

Central‐ och platsutrustningar
Utrustning ska vara försedd med kopplingsklämmor eller slits för samtliga in- och utgående ledare, så kallade toppskarvar får inte förekomma.
Det ska finnas kalkylerat reservutrymme rörande systemets in- och utgångar med 20%.
Respektive teleanläggning ska ha separat avsäkrad strömförsörjning. Beakta att alla former av reservkraft, strömförsörjande adressenheter eller liknande ingående i brand- eller inbrotts-/kombilarm ska övervakas i enlighet med regelverket (SBF/SSF) och uppfylla samma krav på reservdriftstider.

Detaljnivå
SISAB eftersträvar en hög detaljnivå på de handlingar som tas fram för telesystem för att minimera frågeställningar och oklarheter i installations- och besiktningsskede. För vissa system är det en självklarhet för projektör att ta fram underlag och beräkningar, exempelvis för brand- och inbrottslarm. Men även för andra system ser vi att det blir allt mer nödvändigt, exempelvis passersystem, dörrfunktioner, fastighetsnätverk etc. Detta betyder att du som projektör måste redovisa mer underlag i form av tex:

  • dörruppställningsdetaljer
  • detaljritningar och skisser
  • apparatlistor
  • nät- och linjeschemor
  • märklistor för uttag och komponenter
  • beräkningar av strömförbrukning, luftflöden i samplande system, effekter etc.
  • programmeringsunderlag för exempelvis larmzoner, länkningar mellan in- och utgångar, styrningar etc.

Då samråd hålls i projektens alla skeden är det rimligt att redovisa detta inför exempelvis utskick av granskningshandlingar.

Stativ för teleutrustning
Fullhöjdsstativ ska vara 2200 mm och stagas på mitten. Djupet ska vara minst 500 mm eller så djupt att erforderlig aktiv utrustning, switchar och dylikt får plats. All teleutrustning, centralutrustning, strömförsörjningar och adressenheter som installeras i teknikutrymmen och nischer ska monteras i stativ.

Dela sidan

Titel
Telesystem
Beskrivning
Utrustning för telesystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/telesystem/telesystem.partial.html