1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll El-telesystem
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Utrymningslarm styrt av brandlarmsanläggning

Utrymningslarm styrt av brandlarmsanläggning

System och funktioner
Utrymningslarm som styrs av automatiskt brandlarm ska alltid byggas i enlighet med SBF 110. Principer och omfattning redovisas i utförandespecifikation där SISAB har önskemål men brandsakkunnig är kravställare. Då SISAB´s egen ambition kring omfattning av larmdon vida överstiger kravställningen är ljudmätning för att säkerställa uppnådda dB krav oftast ej relevant och bör beskrivas för brandsakkunnig som avgör om avsteg kan göras. Det gäller inte utrymningslarm med talat meddelande (TUL) där krav om dokumenterad hörbarhet finns i regelverk. Brandssakkunnig ska redogöra för omfattning i brandskyddsbeskrivning och beslutar om eventuella avsteg. Tex kring ljudmätningen. Larmdon utomhus får ej vara akustiska.

Larmdon
Utrymme där barn, elever och personal stadigvarande normalt vistas ska förses med akustiskt larmdon, undantag för smårum (under 10kvm), wc etc. som vetter mot utrymme med akustiskt larmdon. Även fläktrum, centralutrustningsrum (CUR) och undercentraler ska förses med akustiskt larmdon. Vid komplettering ska larmdon ha samma ljudkaraktär som befintliga larmdon. Vid nyinstallation av adresserbart brandlarm nyttjas sockelsirener i största möjliga mån. Kabel och larmdon ska vara röda och installationsrör synbart rödmärkta. Utrymningslarm ska i övrigt utformas enligt ”Utrymningslarm styrt av brandindikeringssystem”.

Optiskt larmdon
Optiskt larmdon ska vara med röd LED och pulserande i samma takt som akustiska larmdon, observera att blixtljus av 12V modell (för kombilarm) inte alltid har den funktionen.

Utrymmen där optiska larmdon installeras ska specificeras i utförandespec. Följande utrymmen ska ingå:

 • Alla WC och duschar inom publika utrymmen. (exempel: idrottshall, matsal, uthyrningsbar yta)
 • Rum där man kan förvänta sig hög ljudvolym större delen av dagen. (exempel slöjdsal, musiksal etc)
 • Fasad i räddningstjänstens angreppsväg.

Larmdonsövervakning
Larmdonsövervakning ska uppfylla SBF 110. I befintliga brandlarm som byggs ut kan det krävas avsteg kring detta då befintlig utrustning eventuellt saknar funktionen. Ansluts utrymningslarm till kombilarm ska tillverkarens tilläggskort för elektronisk övervakning användas och ska inkludera även förekommande blixtljus.

Utrymningslarm med talat meddelande, UTM
UTM ska i möjligaste mån undvikas och alternativ lösning med blixtljus och/eller större omfattning av detektorer utredas med brandsakkunnig. I de fall UTM ska projekteras och installeras ska det ske enligt SBF 502:1.
Separat utförandespecifikation UTM ska tas fram av brandsakkunnig i samråd med projektör.
Projekterad handling för UTM ska granskas av behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017. Granskaren ska namnges i projektörens egenkontroll.
Installation ska utföras av anläggarfirma certifierad enligt SBF 2018 och leveransbesiktning skall utföras likt brandlarm.

Dela sidan

Titel
Utrymningslarm styrt av brandlarmsanläggning
Beskrivning
Anvisning för utrymningslarm styrt av brandlarmsanläggning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5.0.0
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/utrymningslarm-styrt-av-brandlarmsanlaggning/utrymningslarm-styrt-av-brandlarmsanlaggning.partial.html

Relaterade metoder

Metod X
Metod X