Elvärmesystem

 • Handtorkar (luft), handdukstorkar (eltorkslingor), strålvärmare, ridåvärmare, direktverkande elvärme eller elpanna ska inte användas.
 • Vid ombyggnad av befintlig förskola med direktverkande el eller elpanna ska i första hand värmen ersättas med fjärrvärme, bergvärmepump, värmepump (luft-vatten) eller dylikt.
 • Om elradiatorer utbytes/ersättes ska de vara barnsäkra med max 60°yttemperatur, små luftgaller, ej uppåt, vara utan åtkomliga vred eller manöverdon och företrädesvis ha central temperaturstyrning rumsvis med nattsänkning.
 • Oljefyllda radiatorer ska inte användas.
 • Om radiatorer radiostyrs ska de utföras med beprövad teknik utan beroende av småbatterier.
 • Vattenburen radiator installeras ej i hissgrop/elrum/CUR på grund av läckagerisk. Stäm av med VVS-konsult om behov finns att tillföra värme i dessa rum. Finns behov ska elradiator med egen termostat installeras.

Värmekabel och takvärme

Elvärmekabelanläggningar får bara föreskrivas efter beslut i projekt i följande fall:

 • Provisorisk byggnad (evakueringsbyggnad) och dylikt.
 • Stuprör samt häng- och fotrännor.
 • Dörr- och golvvärme i frysrum eller kylrum. Fuktsakkunnig i projektet avgör om kylrum behöver ha värmegolv beroende på golvet eller bjälklagets utformning.
 • Frysskydd.
 • Installation av värmekabel under kylrumsvägg ska utföras av elentreprenör, ej leverantör av kylrum.
 • Vid värmekabel i stuprör och hängrännor ska dessa styras över fukt- och temperaturgivare och matas från apparatskåp.
 • Varje värmeslinga ska kunna programmeras med individuella börvärden för fuktsensor, temperatursensor och ström.
 • Elmätare och fellarm från apparatskåp (utlöst säkring, utlöst jordfelsbrytare) ska kopplas upp mot DUC i styr, se Projekteringsanvisning Styr & övervakningssystem

Torkrum och torkskåp

 • Avfuktande torkrum och torkskåp behöver inte ha förstärkt ventilation för evakuering av varm och fuktig luft.
 • Beakta behovet av extra takpropellerfläktar då det bör fladdra om kläder för bra torkning, minst en fläkt per två kvadratmeter och dessa placeras långt från aggregatet så kläderna torkar lättare.
 • Torkrum ska vara med avfuktare och manuell timer 0-120min i förskolor.
 • Torkskåp ska vara avfuktande med låg ljudnivå, max 60dB. Undvik 600 skåp. Torkskåpets dörrar ska kunna öppnas inifrån skåpet. Torkskåpet ska ha timer med kort torktid och stänga av skåpet automatiskt vid öppen dörr.

Bild på Takpropellerfläkt
Figur: Bild på Takpropellerfläkt

 • Torkskåp bör placeras i eget utrymme eller kapprum med dörr så de inte stör verksamheten. Se även Goda exempel om torkrum och torkskåp Goda exempel ”Avfuktande torkrum och torkskåp”.

Dela sidan

Titel
Elvärmesystem
Beskrivning
Elvärmesystem till Anvisningen El
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el/elvarmesystem/elvarmesystem.partial.html