Inledning

Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl som externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är hållbarhet, trygghet och kostnadseffektivitet. Vår ambition är vidare att de beslut vi fattar om förändringar av våra byggnader ska utgå ifrån investeringarnas livstidskostnader.

SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat Goda exempel. SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

Projekteringsanvisning Fuktsäkerhet och tillhörande mallar gäller vid ny-, om- och tillbyggnader. Vid ombyggnad får det inom projektgruppen i varje specifikt fall avgöras i vilken utsträckning tillhörande mallar ska tillämpas.

Dela sidan

Titel
Inledning
Beskrivning
Inledning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-fuktsakerhet/inledning/inledning.partial.html