Miljöbyggnad

Enligt SISAB:s miljömål ska samtliga projekt, både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt, uppfylla nivå Guld som indikatorbetyg för fukt enligt Sweden Green Building Council:s (SGBC) certifieringssystem Miljöbyggnad. Avsteg från denna indikatornivå ska endast göras om särskilda skäl föreligger.

Dela sidan

Titel
Miljöbyggnad
Beskrivning
Anvisning för miljöbyggnad
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-fuktsakerhet/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html