Angränsande anvisningsområden

Angränsande anvisningsområden som direkt påverkas eller påverkar byggnadens utformning.

Akustik
Byggnadens utformning och placering av rum har stor betydelse för akustiken, det är därför viktigt att se över ljudlogistik redan i ett tidigt skede med hjälp av en akustiker.

Brandskydd
Brandkonsulten kontaktas för dimensionering och placering av säker utrymningsplats och övriga frångänglighetsfrågor.

Byggnadssimulering
Byggnadssimulerare ska vara med från start för att hamna rätt i tidigt skede.

Bygg
Konstruktören ska kontaktas för stomme och fasadlösningar.

Dörranvisning
Dörrmiljön är komplicerad, anvisningen vägleder kring dörrar, utformning och installation.

Glasanvisning
Glas påverkar många olika aspekter i byggnaden. Se anvisning för hur glas ska utformas och användas i SISAB:s projekt.

Informationsleverans
Se anvisning för korrekta rumsnamn.

Miljö
För projekt som ska projekteras enl Miljöbyggnad SILVER framgår indikatorbetyg i projekteringsanvisning Miljö. Utformningen av byggnaden behöver samordnas så att dessa betyg kan följas. För att särskilja på rum med stadigvarande respektive tillfällig vistelse se projekteringsanvisning informationsleveranser, bilaga 4 och 5.

Solceller
Arkitekt, konstruktör, elkonsult och brandkonsult analyserar i projekten vilka tak som är lämpliga för solceller och hur alla installationer ska samordnas. Frågan om solceller behöver komma upp redan i detaljplanearbetet där takets utformning bestäms. 10 graders taklutning är att föredra. Se även projekteringsanvisning Solceller.

Tillgänglighet
HKP ska alltid ordnas till publika delar i skolan så som huvudentré, expedition och idrottssal.

Transportsystem
Hisstopp som bryter genom yttertaket kommer att påverka taklandskapet och är bygglovspliktig.

Kontakta alltid projektets hisskonsult för storlek och höjd på hisschakt och hissgrop redan i tidigt skede för att undvika problem längre fram.

Dela sidan

Titel
Angränsande anvisningsområden
Beskrivning
Anvisning för angränsande anvisningsområden
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/angransande-anvisningsomraden/angransande-anvisningsomraden.partial.html