Att tänka på

  • Mycket av byggnadens förutsättningar sker redan i tidigt skede tex detaljplaneskedet, det är viktigt att ha med de stora övergripande frågorna redan då.
  • Tydliggör en gestaltningsidé som projektörerna förhåller sig till genom hela projektet.
  • Välj hållbara gestaltningslösningar.
  • SISAB bygger inte bara hus och gårdar, vi bidrar till stadsbilden.
  • Läs gestaltnings- och funktionsanvisningen ihop med berörda anvisningar och Goda exempel.
  • Anvisningen ska alltid följas vid ny-, om- och tillbyggnad.
  • Vid frågor och funderingar kontakta anvisningsansvarig.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html