Gestaltningsidéer

Inför nybyggnation och större ombyggnad ska en gestaltningsidé identifieras, formuleras och utvecklas i respektive skede. Detta gäller även vid ombyggnad av större rumsfunktioner som t.ex. matsal, gymnastiksal eller entréhall. Då ska en gestaltningsidé tas fram för att få en karaktär till rummet samt få möjlighet att kombinera gestaltning med funktioner såsom trygghet, akustik och tillgänglighet etc.

Gestaltningsidén ska vara den bärande idén, den röda tråden, genom hela projektet och är det som garanterar att slutprodukten håller hög arkitektonisk kvalitet. Hela projektgruppen ska förhålla sig till gestaltningsidén genom hela projekteringen och produktionen.

Arkitekt och landskapsarkitekt ansvarar för att ta fram varsin gestaltningsidé, detta ska göras i varje skede. Omfattningen avgörs från projekt till projekt då många faktorer spelar in. Arkitekt och byggnadssimulerare ska samarbeta i tidigt skede då husform, fönsterplacering och storlek har stor betydelse för energiberäkningen.

Gestaltningsidéerna ska vara tydliga i projektet så de kan avläsas och om krav har formulerats så ska dessa kunna verifieras i handlingarna.

Se även rubrik: Underlag för information till Antura.

Dela sidan

Titel
Gestaltningsidéer
Beskrivning
Anvisning för gestaltningsidéer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/gestaltningsideer/gestaltningsideer.partial.html