SISAB och gestaltning

Gestaltning är utformning av vår byggda miljö, exteriört med omgivande miljö och interiört.

För SISAB, Utbildningsförvaltningen och stadsdelarna är det viktigt att ett inifrån och ut perspektiv tillämpas när en ny förskola/skola planeras. Den interiöra och exteriöra gestaltningen ska komplettera varandra.

För fastighetsägaren SISAB är hållbarhet ett viktigt ledord. Därför ska arkitekturen vara tidlös och klassisk samtidigt som det är viktigt för stadsbilden att spegla och lämna spår av samtiden. Skolbyggnader är representativa byggnader och platser med delvis publik verksamhet och ska utformas därefter. Förskolorna har en mindre publik ställning i samhället och öppnar inte upp mot allmänheten annat än med en tillgänglig entré för besökare och personal.

Dela sidan

Titel
SISAB och gestaltning
Beskrivning
Anvisning SISAB och gestaltning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/sisab-och-gestaltning/sisab-och-gestaltning.partial.html