Syfte

Anvisningens syfte är att tydliggöra de frågor som är viktiga vid utformning av skolor och förskolor, vid ny- om- och tillbyggnad. Anvisningen riktar sig till arkitekter, landskapsarkitekter, projektledare och projektansvariga.

Varje projekt ska utveckla en för byggnaden unik gestaltningsidé utifrån de förutsättningar som ges på platsen, denna anvisning samt SISAB:s övriga anvisningar och miljöbyggnadskrav.

Strategiska detaljer
Gestaltning ska alltid vara väl genomtänkt och välplacerad. Strategiskt placerade tegeldetaljer och klocka som vetter mot en mindre torgplats och vältrafikerad gata ger karaktär i stadsbilden och en tydlig bild av skolan mitt i byn. Takfot ska utformas enligt bygganvisning. AIX Arkitekter.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/syfte/syfte.partial.html