Underlag för information till Antura

SISAB:s samtliga byggnationer över 10 milj kommer att presenteras på SISAB:s hemsida med en illustration, text och dokument. Underlaget för hemsidan hämtas från Antura. Arkitekten ska leverera illustration och tillhörande text om projektgestaltning enligt nedan.

Illustration västertorp1
Levereras alltid: Illustration (nybyggnad) på hur byggnaden kan komma att se ut eller foto (ombyggnad). 800 pixlar bred, 400 pixlar hög, filformat JPEG, max 30 MB. I bildens underkant, svart text på vit platta, typsnitt Corbel: ”Illustration: xxxskolan, arkitektbyråns namn, datum”.

Illustration västertorp2
Levereras alltid: Beskrivande text om gestaltningsidéen för det aktuella projektet. Max 500 tecken inkl. blankslag.

Illustration västertorp13
För kännedom: Under rubriken Projektdokument finns utrymme för fler illustrationer, kartor etc. i pdf-format. Levereras vid begäran.

Dela sidan

Titel
Underlag för information till Antura
Beskrivning
Anvisning för underlag för information till Antura
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/underlag-för-information-till-antura/underlag-för-information-till-antura.partial.html