Underlag för information till Antura

SISAB,s samtliga byggnationer över 10 milj kommer att presenteras på SISAB,s hemsida med en illustration, text och dokument. Underlaget för hemsidan hämtas från Antura. Arkitekten ska leverera illustration och tillhörande text om projektgestaltning enligt nedan.

Illustration västertorp1
(Levereras alltid: Illustration (nybyggnad) på hur byggnaden kan komma att se ut eller foto (ombyggnad). 800 pixlar bred, 400 pixlar hög, filformat JPEG, max 30 MB. I bildens underkant, svart text på vit platta, typsnitt Corbel: ”Illustration: xxxskolan, arkitektbyråns namn, datum”.)

Illustration västertorp2
(Levereras alltid: Beskrivande text om gestaltningsidéen för det aktuella projektet. Max 500 tecken inkl. blankslag.)

Illustration västertorp13
(För kännedom: Under rubriken Projektdokument finns utrymme för fler illustrationer, kartor etc. i pdf-format. Levereras vid begäran.)

Dela sidan

Titel
Underlag för information till Antura
Beskrivning
Anvisning för underlag för information till Antura
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-gestaltning-och-funktion/underlag-för-information-till-antura/underlag-för-information-till-antura.partial.html