Brandskydd

Vid valet mellan två E15-klassade glas mot ett i klass E30, ska ett i klass E30 väljas.

Trådglas är ett vanligt förekommande brandglas och personsäkert glas i SISAB:s äldre fastigheter, men det uppfyller inte dagens krav på brandskydd och personsäkerhet. Trådglas ska ur brandskyddssynpunkt inte ersättas med ett nytt trådglas om det inte finns mycket höga antikvariska skäl för att det ska finnas kvar.

I dessa fall ska krav på personsäkerhet och brandklass lägst enligt brandskyddsbeskrivning/SBA ändå uppfyllas. Dessa åtgärder ska vid osäkerhet konsulteras innan åtgärd då ingrepp i befintligt parti innebär ett avsteg från partiets brandklassning. Åtgärd ska anmärkas till förvaltaren för utredning avseende utbyte av glas eller hela glaskonstruktionen.

Exempel: Vid glasbyte i ett brandparti med brandcellsgräns EI30 väljs glas med lägst EI30. Med rätt kunskap och tillvägagångssätt bedöms parti av brandkonsult som en godkänd åtgärd och i vissa fall en förbättring av befintligt brandparti.

Dela sidan

Titel
Brandskydd
Beskrivning
Anvisning för Brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/brandskydd/brandskydd.partial.html