Fönster

Så få olika typer av glas som möjligt ska eftersträvas i varje projekt.

Vid val av fönster ska möjlighet till rengöring, underhåll och reparation vid vandalisering alltid beaktas.

Andel glasarea i förhållande till golvyta ska inte vara större än 15% i rum.

Minst ett fönster per rum för stadigvarande vistelse ska vara öppningsbart för möjlighet till vädring.

Glas lägre än 800 mm över golv/mark kräver personsäkra glas som är kostsamma för projektet och komplicerar placering av radiatorer. Tänk också på att lågt placerade fönster i lärosalar i skolor kan bidra till visuell störning.

Fönster och fönsterdörrar ska vara CE-märkta med lufttäthetsklass 4. Ytterbåge och karm ska vara av pulverlackerad metall eller metallklädd utsida på träfönster. I storkök ska fönster vara i aluminium.

Fönster- och dörrkarm ska tätas utvändigt med diffusionsöppet slagregntätt och åldringsbeständigt material. Invändig tätning mellan karm och vägg ska ha högre ånggenomgångsmotstånd än den utvändiga tätningen.

Alla öppningsbara fönster och glaspartier i skolor och förskolor ska ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som förhindrar att barn kan falla ut.

Dela sidan

Titel
Fönster
Beskrivning
Anvisning för fönster
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/fonster/fonster.partial.html