Glastak och glasfasader

Glastak och glasfasader ska inte användas. Även mindre tak, väderskydd, räcken och andra avdelande byggnadselement av glas ska undvikas.

Tänk på: Taklanterniner/ takfönster medför att dygnsvariationer kan följas, men kan inte kompensera behovet av utblick via fasad.

Med glastak menas heltäckande atrium/ramverk för glasinstallationer. I de fall Miljöbyggnad kräver ett ökat ljusinsläpp genom tak för att uppfylla dagsljusfaktor kan alternativa lösningar projekteras i samråd med SISAB:s byggnadstekniska specialister.

Dela sidan

Titel
Glastak och glasfasader
Beskrivning
Anvisning för glastak och glasfasader
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/glastak-och-glasfasader/glastak-och-glasfasader.partial.html