Miljöbyggnad

SISAB certifierar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads kriterier nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T.ex. kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (BRONS, SILVER, GULD) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion man arbetar med. Mer information om Miljöbyggnads kriterier och indikatorer finns på SGBC:s hemsida.

De indikatorer som denna anvisning främst berör är:

1.Värmeeffektbehov
2.Solvärmelast
3.Energianvändning
9.Termiskt klimat vinter
10.Termiskt klimat sommar
11.Dagsljus

Betyg för respektive indikator framgår av SISAB:s betygsverktyg, som ingår i projekteringsanvisning Miljö.

De egenskaper hos glaskonstruktionen som har störst betydelse för dessa indikatorer är:

  • Värmeisoleringen, U-värde, W/m2K
  • Ljustransmissionen, LT-värde, %
  • Solfaktorn, g-värde för glaskonstruktion inkl. solskydd
  • Andel fönsteryta i förhållande till golvyta

Dela sidan

Titel
Miljöbyggnad
Beskrivning
Anvisning för miljöbyggnad
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html