Personsäkra glas

Boverket ställer krav på glas i byggnader gällande skydd mot sammanstötning, skydd mot fall genom glas och skydd mot skärskador. På SISAB är personsäkerheten av stor vikt och därför ställs till viss del högre krav än BBR. Följande tolkning med tilläggskrav gäller för skolor och förskolor:

Förskolor:

 • Samtliga glas lägre än 800 mm från golv eller mark ska vara laminerade. Minst glastyp laminerat 33.2 (6.76mm).
 • Kommunikationsytor med glas lägre än 1500 mm från golv eller mark ska vara personsäkra, laminerat. (Kommunikationsytor innebär exempelvis entréparti, dörrar, korridorer, trapphus, loftgångar och skolgård.)
 • Befintliga felfria härdade glas i förskolor behöver inte ersättas till laminerade glas eftersom de uppfyller aktuell BBR och skaderisken bedöms som mycket låg. Men om befintliga härdade glas går sönder, ska dessa ersättas med laminerade glas enligt denna anvisning.

Skolor:

 • Glas lägre än 800 mm från golv ska vara personsäkert, laminerat eller härdat.
 • Kommunikationsytor med glas lägre än 1500 mm från golv eller mark ska vara personsäkra, laminerat eller härdat.

Idrottssal/idrottshall:

 • Inre glas 0-3 m från golv ska vara laminerat eller härdat.
 • Inre glas med underkant högre än 3 m från golv ska vara laminerat.
 • Mittenglas i isolerrutor ska vara vanlig float om inga andra faktorer kräver annat.
 • Takfönster ska inte förekomma enligt denna anvisning, men om detta hanteras som avsteg ska utvändigt glas vara härdat och invändigt glas vara laminerat. Takfönster ska antingen vara genomtrampningssäkra eller tydligt avgränsade.
 • I omklädningsrum och anslutande utrymmen till idrottshallen gäller krav på personsäkra glas som i övrigt i skolor, se ovan
 • Yttre glas: utvändiga kommunikationsytor med glas lägre än 1500 mm från golv eller mark ska vara personsäkra, laminerat eller härdat.

I räcken och andra byggnadsdelar som verkar som fallskydd ska i första hand andra material väljas framför glas.

Glas i räcken eller annat glas som ska skydda från fall ska vara testade enligt SS-EN 12600 minst klass 2 avseende aktuella mått och aktuell infästningstyp. SISAB:s krav är att alla glas i räcken ska vara märkta med stämpel (EN 12600) i nedre hörn i räckets konstruktion.

Trådglas ska inte användas.

Dela sidan

Titel
Personsäkra glas
Beskrivning
Anvisning för personsäkra glas
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/personsakra-glas/personsakra-glas.partial.html