Solavskärmning

Där det krävs solskydd för att klara kraven på solvärmelast och termiskt klimat sommar ska mellanglaspersienner i första hand väljas. Detta kan även användas för att undvika bländning vid arbetsplats.

Fasta solskydd påverkar ofta dagsljuset negativt. Vid användning av fasta solskydd ska det beaktas att dagsljuskraven uppfylls trots solskyddens avskärmning.

Dela sidan

Titel
Solavskärmning
Beskrivning
Anvisning för solavskärmning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/solavskarmning/solavskarmning.partial.html