Syfte

Denna projekteringsanvisning ska ligga till grund för projektering av alla konstruktioner som innehåller glas i SISAB:s byggnader. Den gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB.

Glas har stor betydelse för en byggnads gestaltning, utformning och ljusinsläpp. Samtidigt är det ett material som kan medföra risk för personskador och avsiktlig vandalism. Felprojekterade glas kan också leda till ett försämrat inomhusklimat och ökad energianvändning. Ett glas med fel egenskaper kan kräva kompletterande åtgärder och onödiga omkostnader för att lösa olika typer av problem. SISAB:s byggnader ska därför projekteras utifrån respektive projekts behov med personsäkra och genomtänkta glaskonstruktioner som minskar risken för både personskada och negativ miljö- och hälsopåverkan. Glas ska inte användas mer än nödvändigt i projekten, om annat material kan väljas bör detta övervägas i första hand.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-glas/syfte/syfte.partial.html