Filbenämning enligt BH90 - BSAB

Namngivning av filer

Namngivningsprincipen utgår ifrån SS 32271:2016 Byggritningar – Ritningsnumrering (utgåva 3), samt Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Nedan förklaras namngivnings-regler för olika typer av filer som ingår i leveransen. Nedan tabell förklarar innehållet på varje position i namngivningen.

Ritningar framtagna innan 2015-12-15 följer en äldre namnstandard där fastighetsnumret inte finns med i början. För dessa kan avsteg göras i samråd med ritningsarkivet.

Eventuella avsteg från dessa principer ska förankras och godkännas av behörig funktion.

 • Modellfiler innehåller det aktuella projekteringsarbetet, och är alltid i skala 1:1. Modellfiler kan innehålla både 2D- och 3D-objekt. Filerna benämns vanligen enbart ”modeller” eller ”CAD-modeller”.
 • Ritningsdefinitionsfiler används för att producera ritningar och/eller ritningsfiler, baserat på modellvyer i modellfiler.
 • Ritningsfiler är digitala utskrifter från ritningsdefinitionsfiler, vanligen i någon variant av PDF.
 • Basfiler för modeller och ritningar är gemensamma filer som används av flera discipliner som underlag till projekteringen. Basfiler för modeller inkluderar till exempel stomlinjer och sekundärlinjer. Basfiler för ritningar benämns ofta komplementfiler, och kan bestå av exempel namnrutor och ritningsramar som knyts till ritningsdefinitionsfiler.
 • IDA ICE-filer är  simuleringsfiler för tex. solljusstudier och liknanden som görs i projekten.
 • Projektfiler är inställningsfiler från MagiCAD som möjliggör att se höjder och liknande för rördragningar. Dessa behövs vid vidareprojektering.
 • Filer för olika skalor visar hur filer ska namnges beroende på dess skala.

Modellfiler och ritningsfiler

Namn för modellfiler och ritningsfiler för byggnader består av följande sju delar:

 1. Fastighetsnummer: Anges med fyra tecken.
 2. Ansvarig part: Anges med ett eller två tecken.
 3. Innehåll: Anges med med två tecken, som vid behov kan kompletteras med ytterligare tre tecken.
 4. Redovisning: Anges med ett tecken.
 5. Hus: Anges med ett tecken.
 6. Plannummer: Anges med två tecken.
 7. Del/Löpnummer. Anges med tre tecken.
 8. Filformat: Enligt gällande filformat.

Nedan redovisas exempel på namngivningar.

Namngivning av modellfiler

Namngivning av modellfiler

(Bildbeskrivning Namngivning av modellfiler: tabell över exempelnamngivning av modellfiler)

Namngivning av ritningsfiler

Namngivning av ritningsfiler

(Bildbeskrivning Namngivning av ritningsfiler: tabell över exempelnamngivning av ritningsfiler)

Namngivning av IDA ICE-filer

Filer från IDA ICE ska namnges enligt tabellen nedan.

 1. Fastighetsnummer: Anges med fyra tecken.
 2. Teknikområde/ innehåll: Anges med med ett tecken.
 3. Byggnaderna som filen berör: Anges med ett till fyra tecken.

Namngivning av IDA ICE-filer

(Bildbeskrivning Namngivning av IDA ICE-filer: tabell över exempelnamngivning av IDA ICE-filer)

Namngivning av projektfiler

Projektfiler ska namnges enligt tabellen nedan, tänk på att uppdatera sökvägarna.

 1. Fastighetsnummer: Anges med fyra tecken.
 2. *Teknikområde/ innehåll: Anges med med ett tecken.
 3. Byggnaderna som filen berör: Anges med ett till fyra tecken.
 4. Filformat: Enligt gällande filformat.

*V för vent, VS för vatten, avlopp & sanitet

Nedan namngivning ska användas för nya projektfiler, för befintliga filer får namngivningen inte ändras om inte länkarna uppdateras.

Namngivning av projektfiler

(Bildbeskrivning Namngivning av projektfiler: tabell över exempelnamngivning av projektfiler)

Namngivning av filer för olika skalor

A-ritningar för skolor bör vara i skala 1:100, små förskolebyggnader skala 1:50, situationsplaner och markplaner ska vara i skala 1:400 eller 1:200. Övriga konsulters ritningsskala kan variera från A-ritningen men ska följa befintliga ritningars indelning eller vid nybyggnation samordnas.

Förlängt format ska undvikas.

 1. Fastighetsnummer: Anges med fyra tecken.
 2. Ansvarig part: Anges med ett eller två tecken.
 3. Tekniskt system: Anges med med ett tecken enligt BSAB.
 4. Ritningstyp (Redovisning): Anges med ett tecken.
 5. Hus: Anges med ett tecken.
 6. Plannummer: Anges med två tecken.
 7. Del/Löpnummer. Anges med ett tecken.

Tabellen visar hur filer ska namnges beroende dess skala.

Namngivning av filer för olika skalor

(Bildbeskrivning Namngivning av filer för olika skalor: tabell över exempelnamngivning av filer för olika skalor)

Dela sidan

Titel
Filbenämning enligt BH90 - BSAB
Beskrivning
Metod om Filbenämning enligt BH90 - BSAB
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.2
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/filbenamning-enligt-bh90-bsab/filbenamning-enligt-bh90-bsab.partial.html