Koordinatsambandsmodell

Projektnollpunkt, koordinater och höjdsystem

Orienteringen av befintliga modeller ska inte ändras utan samråd med SISAB:s ritningsarkiv.

En lokal projektnollpunkt (projektnollan eller origon) och koordinatsystem ska tas fram från originalmodellen i tidigt skede av projektet och förmedlas till samtliga aktörer. Arkitekten ansvarar för framtagning av projektnollpunkten.

Projektnollpunkten bör placeras så att samtliga byggnader hamnar på positiva koordinater på X- och Y-axeln samt i närheten av byggnaderna.

Placering av modellerna ska utföras så att det finns utrymme för nya fastigheter sydväst om befintliga. Det lokala koordinatsystemet bör väljas så att de flesta komponenterna står rakt i projekteringsverktyget och därmed underlätta projekteringsarbetet.

Samtliga byggnader inom projektet bör modelleras med samma projektnollpunkt och koordinatsystem men i separata filer för ej sammanhängande hus.

Slutliga IFC filer vid leverans till SISAB ska exporteras i ett och samma koordinatsystem. Den lokala projektnollpunktens koordinater i SWEREF 99 18 00 ska redovisas i en referensfil i DWG-format och levereras till ritningsarkivet. Referensfilen ska benämnas 0123-00-01-KORD.

Koordinatsystem Höjdsystem
Befintliga ritningar ST74 eller SWEREF 99 18 00 RH00 eller RH2000
Ny projektering SWEREF 99 18 00 RH2000

Tabell 1: Tabell beskrivande koordinatsambandsmodellen

Dela sidan

Titel
Koordinatsambandsmodell
Beskrivning
Metod om koordinatsambandsmodellen, projektnollpunkt, koordinater och höjdsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/koordinatsambandsmodell/koordinatsambandsmodell.partial.html

Relaterade anvisningar