Koordinatsambandsmodell

Projektnollpunkt, koordinater och höjdsystem

Orienteringen av befintliga modeller ska inte ändras utan samråd med SISAB:s ritningsarkiv.

En lokal projektnollpunkt (projektnollan eller origon) och koordinatsystem ska tas fram från originalmodellen i tidigt skede av projektet och förmedlas till samtliga aktörer. Arkitekten ansvarar för framtagning av projektnollpunkten.

Projektnollpunkten bör placeras så att samtliga byggnader hamnar på positiva koordinater på X- och Y-axeln samt i närheten av byggnaderna.

Placering av modellerna ska utföras så att det finns utrymme för nya fastigheter sydväst om befintliga. Det lokala koordinatsystemet bör väljas så att de flesta komponenterna står rakt i projekteringsverktyget och därmed underlätta projekteringsarbetet.

Samtliga byggnader inom projektet modelleras med samma projektnollpunkt och koordinatsystem men i separata filer för ej sammanhängande hus.

Tabell 1: Tabell beskrivande koordinatsambandsmodellen

Dela sidan

Titel
Koordinatsambandsmodell
Beskrivning
Metod om koordinatsambandsmodellen, projektnollpunkt, koordinater och höjdsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/koordinatsambandsmodell/koordinatsambandsmodell.partial.html

Relaterade anvisningar