Leveransspecifikationer

SISAB:s leveransspecifikationer innehåller specifikationer för information som skall levereras vid de olika skedena enligt projektprocessen och sedan användas som förvaltningsinformation.

Leveransspecifikationerna ingår i SISAB:s startpaket där även övriga mallfiler kan laddas ned.

Leveransspecifikationer - filer

SISAB har leveransspecifikationer för vilka filer som ska levereras för respektive teknikområde.

Leveransspecifikationerna är indelade efter omfattningen av projekt samt i dem olika skederna.

Leveransspecifikationer - innehåll

SISAB har leveransspecifikationer för vilken objektsinformation som ska finnas med i leveransen per teknikområde i dem olika skederna.

Dela sidan

Titel
Leveransspecifikationer
Beskrivning
Metod som beskriver leveransspecifikationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/leveransspecifikationer/leveransspecifikationer.partial.html