Namngivning av rumstyper

Listorna med rumsfunktioner för skolor och förskolor beskriver rumsbenämning och den tänkta användningen av rummen i SISAB:s skolor och förskolor. Listan för skolor utgår ifrån Utbildningsförvaltningens funktionsprogram och deras rumsbenämningar.

Rumsbenämningarna ska även användas på ritning. De är av ytterst vikt att beskriven rumsanvändning används då den syftar till att användas för att motivera val av rum för bedömning i Miljöbyggnads rumsindikatorer. Listorna syftar även till att få en konsekvent benämning på alla utrymmen i SISABs bestånd.

Listorna över rumsfunktioner finns länkade till höger under relaterade värdelistor.

Dela sidan

Titel
Namngivning av rumstyper
Beskrivning
Metod om namngivning av rumstyper
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/namngivning-av-rumstyper/namngivning-av-rumstyper.partial.html

Relaterade anvisningar