Omfattning av leverans

SISAB har leveransspecifikationer för kravställning av vad som ska levereras i relationshandlingsskedet.

Leveransspecifikationerna ingår i SISAB:s startpaket där även övriga mallfiler kan laddas ned.

Omfattning av leverans ombyggnation

Vid ombyggnation ska alltid befintliga originalhandlingar från SISAB:s ritningsarkiv uppdateras.

Befintlig delindelning samt koordinater får inte ändras utan samråd med ritningsarkivet.

DWG -filer

SISAB använder inte fliksystem i sina dwg-filer. En modell- och en ritningsdefinitionsfil ska levereras.

En modell per teknikområde, plan och byggnadsverk ska ingå vid leverans av relationshandlingar.

Ritningsdefinitionsfiler levereras både i originalformat och PDF.

Omfattning av leverans nybyggnation

En modell per disciplin ska ingå i relationshandlingar i både original- och neutral-format.

Modellerna bör delas upp per byggnadsverk och teknikområde ska levereras.

Om projektering utförs i Revit behöver endast modellfiler exporteras i dwg-format.

Sheets i Revit ska exporteras i PDF-format samt finnas med modellen.

Leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer - filer

SISAB har leveransspecifikationer för vilka filer som ska levereras för respektive teknikområde.

Leveransspecifikationerna är indelade efter omfattningen av projekt.

Leveransspecifikationer - innehåll

SISAB har leveransspecifikationer för vilken objektsinformation som ska finnas med i leveransen per teknikområde.

Dela sidan

Titel
Omfattning av leverans
Beskrivning
Metod som beskriver omfattning av leverans
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/omfattning-av-leverans/omfattning-av-leverans.partial.html

Relaterade anvisningar