Projektets Avslut

Process för projektavslut

(Bildbeskrivning process för projektavslut: 1.Projektavslut: Projektledaren ser till att projektörerna levererar alla handlingar till Antura. Projektledaren kontaktar ritningsarkivet och meddelar att handlingarna är klar för granskning. 2. Granskning: Ritningsarkivet hämtar ritningar och 3D-modeller från Antura. Granskning utförs och kommentarer skickas tillbaka till projektledaren. 3. Arkiveras: När leveransen är godkänd meddelas projektet och handlingarna sparas ned i ritningsarkivet)

Relationshandlingar ska levereras via SISAB´s projektportal Antura.

Varje disciplin laddar upp samtliga av sina handlingar i tillhörande mapp.

Exempel: /Filarkiv/17.Slutdokumentation/01.Relationshandlingar/02.Ritning/01.Arkitektur

Beskrivning av Excel-fil för import FasTwin

När man beställer ritningar från ritningsarkivet@sisab.se följer en Excel-fil likt nedan. Den ska sedan levereras tillbaka tillsammans med alla de filer som checkats ut samt tillkommande filer.

Filen används vid import av de nya och gamla filerna i ritningsarkivet.

(Exempel bild på registerfil som kommer med vid utcheckning från SISABs ritningsarkiv.)

Dela sidan

Titel
Projektets avslut
Beskrivning
Anvisning om SISAB:s projekt avsluts process
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/projektets-avslut/projektets-avslut.partial.html

Relaterat