Projektstyrningssystem Antura

I SISAB:s projekt används Antura som projektstyrningssystem för leverans av filer, modeller, ritningar med mera.

Både arbetsmodeller och fastställda filer från övriga konsulter ska levereras till projektplatsen enligt fastställt tidsintervall under pågående projektering samt vid större leveranser av ritningar enligt tidplan exempelvis inför projekterings- och samordningsmöten. Tidsintervall för leverans av modeller bestäms i projektet och dokumenteras i dokumentet Projektanpassning BIM (som finns i relaterade mallfiler till höger). Projektets underlag ska inte utväxlas via e-post. Ritningsarkivet ska meddelas per mail ritningsarkivet@sisab.se när granskning av färdiga relationshandlingar kan utföras av SISAB.

Alla Filer både PDF:er och orginalfiler t.ex. dwg, rvt, pln ska levereras till samma mapp. I vilken mapp sker i samråd med projektet.

Dela sidan

Titel
Organisation för projektgenomförande
Beskrivning
Beskrivning av projektets aktörer och dess ansvarsområden
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/projektstyrningssystem-antura/projektstyrningssystem-antura.partial.html

Relaterade webbplatser

Relaterade anvisningar

Relaterade mallfiler