Startpaket SISAB

Projektanpassning BIM

För de projekten som BIM-projekteras ska dokumentet Projektanpassning BIM innehålla projektspecifika krav och förutsättningar. Projektanpassning BIM ska upprättas av projektets BIM-samordnare. Upprättandet bör ske i början av förslagshandlingsskedet. Punkterna nedan ska beskrivas i dokumentet:

  • Projektets organisation gällande informationshantering
  • Förväntade BIM-tillämpningar i projektet
  • Projektnollpunkten och det lokala koordinatsystemet
  • Våningar och respektive plushöjder
  • Leveransrutiner
  • Prohramvaror som används (även version och eventuella plugins)
  • Tvärdisciplinär utbytesformat

Startpaket för projektering

I början av förslagshandlingsskedet ska SISAB:s startpaket för projektering hämtas från mallfiler och användas som grund för projektering.

Uppdatering av befintliga handlingarna ska följa ritningsarkivets del-indelningen och den nya informationen läggs in på de befintliga handlingarna. I startpaketet ingår:

SISAB:s startpaket för projektering

Filnamn Beskrivning
Leveransspecifikationer
00-SISAB-Leveransspecifikation-filer Leveransspecifikation av filer delad per projekttyp och disciplin
01-SISAB-Leveransspecifikation-innehåll Leveransspecifikation av innehåll av BIM-handlingar
Mall för registerfilen
10-SISAB-Registerfil.xlsx Registerfil som ska fyllas i av alla teknikområden (dwg-filer, IFC, RVT).
Mallar för allmänna ritningar
20-SISAB-Modell.dwg SISAB-Modellfilsmall med stämpel för modellfiler
21-SISAB-Ritdef.dwg Mallfil med ram, stämpel och skalstock.
Mallar för markskötselsritningar
30-SISAB-Modell-MS.dwg Mallfil med teckenförklaringar, objekt och lager
31-SISAB-Ritdef-MS.dwg Mallfil med ram, stämpel och skalstock.
32-SISAB-Modell-informationsruta-MS Stämpel till modellfilen för att specificera koordinater mm.
33-SISAB-Penninställningar-MS.ctb Plottfil för markskötselritningar
Mängdblad.xls För markskötselritningar
Mallar för Brandskyddsritningar
40-SISAB-Modell-Brand.dwg Mall för modellfil brandskyddsritning med symboler
41-SISAB-Ritdef-Brand.dwg Mallfil med ram, stämpel och skalstock för brandskyddsritning
Mallar och stödfiler för BIM-leverans
50-SISAB-Projektanpassning BIM Mallfil för Projektanpassning BIM
51-SISAB-Ritningsram.rfa Mallfil med stämpel för Revit
52-SISAB-Parametrar.txt Parameterfil för Revit.

Tabell 1: Filer i SISABs startpaket

Leveransspecifikation paviljonger

Ritningar som ska levereras finns under nedan ritningskategori. Förutom nedan namngivning ska ritningarna följa detta dokument när det gäller ifyllnad av stämpel och mallfiler. Information om filformat återfinns i dokumentet 00-SISAB-Leveransspecifikation-filer som medföljer i startpaketet.

SLeveransspecifikation paviljonger

Ritningskategori Modellfiler Ritningsdefinitionsfil PDF Kommentar
Plan 1234-B-40-P-P111 1234-B-40-1-P111 1234-B-40-1-P111 Paviljong 1 (P1), Plan 1, Del 1
1234-B-40-P-P211 1234-B-40-1-P211 1234-B-40-1-P211 Paviljong 2 (P2), Plan 1, Del 1
Markskötsel Se avsnitt markskötsel Se avsnitt markskötsel Se avsnitt markskötsel
Mark*
0123-L-10-P-0001 0123-L-10-1-0001 0123-L-10-1-0001
0123-L-14-P-P001 0123-L-14-1-P001 0123-L-14-1-P001
0123-L-16-P-P001 0123-L-16-1-P001 0123-L-16-1-P001
0123-L-18-P-P001 0123-L-18-1-P001 0123-L-18-1-P001
0123-L-16-S-P001 0123-L-16-2-P001 0123-L-16-2-P001
0123-L-16-D-P001 0123-L-16-6-P001 0123-L-16-6-P001
0123-L-18-D-P001 0123-L-18-6-P001 0123-L-18-6-P001

Tabell 2: Leveransspecifikation paviljonger

Dela sidan

Titel
Startpaket SISAB
Beskrivning
Metod som beskriver innehåll och användning av SISABs projekteringsstartpaket
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/startpaket-sisab/startpaket-sisab.partial.html