Startpaket projektering SISAB

Startpaket för projektering

I början av förslagshandlingsskedet ska SISAB:s startpaket för projektering hämtas från mallfiler och användas som grund för projektering.

Uppdatering av befintliga handlingarna ska följa ritningsarkivets del-indelningen och den nya informationen läggs in på de befintliga handlingarna.

Genomförandeplan för BIM

För de projekt som BIM-projekteras ska dokumentet 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM innehålla projektspecifika krav och förutsättningar. Genomförandeplan för BIM ska upprättas av projektets Informations- och BIM-samordnare. Upprättandet bör ske i början av förslagshandlingsskedet. Punkterna nedan ska beskrivas i dokumentet:

  • Projektets organisation gällande informationshantering
  • Förväntade BIM-tillämpningar i projektet
  • Projektnollpunkten och det lokala koordinatsystemet
  • Våningar och respektive plushöjder
  • Rutiner för informationsutbyte
  • Programvaror som används (även version och eventuella plugins)
  • Tvärdisciplinär utbytesformat

Dela sidan

Titel
Startpaket SISAB
Beskrivning
Metod som beskriver innehåll och användning av SISABs projekteringsstartpaket
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/startpaket projektering-sisab/startpaket-sisab.partial.html