Mallfiler

SISAB:s kravportal innehåller praktiska mallar relaterade till specifikation och hantering av digitala informationsleveranser.

Tabellförklaringar

Format
Mallar finns i olika format. Bland annat word, excel, dwg och zip.

Dokument/Objekt
Anpassat för tillämpning av informationshantering med dokument, objekt  eller oberoende av informationshanteringssätt.

MallfilBeskrivningFormatDokument/Objekt
Leveransspecifikationer
00-SISAB-Leveransspecifikation-Filer-Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar.xlsxSkedesindelad leveransspecifikation för filer. Dokument
00-SISAB-Leveransspecifikation-Filer-Ny- till och ombyggnadsprojekt.xlsxSkedesindelad leveransspecifikation för filer. Dokument
00-SISAB-Leveransspecifikation-Filer-Paviljonger.xlsxSkedesindelad leveransspecifikation för filer. Dokument
01-SISAB-Leveransspecifikation-Innehåll.xlsxSkedesindelad leveransspecifikation av innehåll i BIM - modeller.Dokument
Checklistor
X-53-SISAB-Checklista-Delning.docxChecklista för kontroll av filer inför delning. Dokument

X-54-SISAB-Checklista-Publicering.docx
Checklista för kontroll av filer inför publicering. Dokument
Genomförandeplan för BIM
50-SISAB-Genomförandeplan för BIM.docxMallfil för dokumentet Genomförandeplan för BIM Dokument
Mallfiler för 3D-projektering
51-SISAB-Ritningsram.rfaMallfil med stämpel för RevitObjekt
52-SISAB-Parametrar.txtParameterfil för Revit.Objekt
Allmänna Mallfiler
20-SISAB-Modell.dwgSISAB-Modellfilsmall med stämpel för modellfilerObjekt
21-SISAB-Ritdef.dwgMallfil med ram, stämpel och skalstock.Objekt
Mallfiler för Brandskyddsritningar
40-SISAB-Modell-Brand.dwgMall för modellfil brandskyddsritning med symbolerObjekt
41-SISAB-Ritdef-Brand.dwgMallfil med ram, stämpel och skalstock för brandskyddsritningObjekt
Mallar för landskaps- och markskötselsritningar
30-SISAB-Modell-MS.dwgMallfil med teckenförklaringar, objekt och lagerObjekt
31-SISAB-Ritdef-MS.dwgMallfil med ram, stämpel och skalstock.Objekt
32-SISAB-Modell-informationsruta-MS.dwgStämpel till modellfilen för att specificera koordinater mm.Objekt
33-SISAB-Penninställningar-MS.ctbPlottfil för markskötselritningarObjekt
Mängdblad.xlsMängdblad för markskötselritningarDokument
Lagerförteckning-mark-och-skötselritningar.pdfLagerförteckning mark- och skötselritningar (under uppdatering)Dokument
Inställningsfiler för IFC-exporter

Exportfiler-installation.zip
Inställningsfil för IFC-exporter i MagiCAD för AutoCAD, prel. installationer (E, VVS, SPR)Objekt
Exportfiler-A-K.zipInställningsfil för IFC-exporter i Autodesk Revit, prel. bygg (A och K)Objekt