Organisation för projektgenomförande

KodModellkategori
PPlaner
SSektioner
FFasader
UUppställningar, elevationer
CSchema
VVolymer
XIcke – grafisk modell
TFörteckningar
DDetaljer

Om värdelistan

Titel: Modellkategori
Utgivare: SISAB
Publicerad: 2020-01-27
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0

Relaterade anvisningar