Penninställningar

LuftbehandlingBeskrivning
210 (l)Ny tilluft
203 (lila)Befintlig tilluft
80 (Grön)Ny frånluft
73 (grågrön)Befintlig frånluft
162 (Blå)Ny uteluft
150 (ljusblå)Befintlig uteluft
30 (orange)Ny avluft
31 (ljust gulorange)Befintlig avluft
46 (brun)Ny process
57 (gulgrön)?Befintlig process
54 (gulgrön)Ny överluft
51 (gul)Befintlig överluft
RÖRSYSTEM
211 (rosa)VVC MagiCAD. Tappvatten KV, VV, VVC för Point
240 (röd)VV (varmvatten) MagiCAD
150 (blå)KV (kallvatten) MagiCAD
1Befintligt tappvatten
2 (gul)Spillvatten
1Befintligt spillvatten
2Dagvatten
1Befintligt dagvatten
17Ånga
1Befintlig ånga
1 (röd)Radiatorer
33Fjärrvärme
1Befintlig fjärrvärme
15Värmeåtervinninig
1Befintlig värmeåtervinning
17Ånga
1Befintlig ånga
13 (brun)Värme primär, tillopp
30 (orange)Värme primär, retur
1Befintlig värme primär
11 (ljusröd)Värme sekundär, tillopp
40 (gul-ljusbrun)Värme sekundär, retur
1Befintlig värme sekundär
145Sjövatten
3Gas
160Köldbärare,tillopp
1Befintlig köldbärare
140Kylmedia, tillopp
140Köldbärare, retur
120Kylmedia, retur
1Befintlig kylmedia
110Kyltak
Sprinkler
7 (magenta)Nya sprinklerledningar
1 (red)Befintliga sprinklerledningar
1 (red)Sprinklertext
3 (grön)Sprinklerlittera
7 (vit)Demonteringskryss
FärgLinjetjocklek helskalaPlottad färgHalvskala
1 (Röd)0,25 mmSvart0,18 mm
2 (Gul)1,0 mmSvart0,5 mm
3 (Grön)0,35 mmSvart0,25 mm
4 (Cyan)0,18 mmSvart0,09 mm
5 (Blå)1,4 mmSvart0,6 mm
6 (Magenta)0,7 mmSvart0,4 mm
7 (Vit)0,5 mmSvart0,35 mm
9 (Grå)0,09 mmSvart0,05 mm
120,13 mmSvart0,07 mm
FärgLinjetjocklek helskalaPlottad färgHalvskalaKommentar
1 (Röd)0,25 mmSvart0,18 mm
2 (Gul)1,0 mmSvart0,5 mm
3 (Grön)0,35 mmSvart0,25 mm
4 (Cyan)0,18 mmSvart0,09 mm
5 (Blå)1,4 mmSvart0,6 mm
6 (Magenta)0,7 mmSvart0,4 mm
7 (Vit)0,5 mmSvart0,35 mm
9 (Grå)0,09 mmSvart0,05 mm
100,8 mm10 (röd)0,07 mmEntreprenadgränser
300,35 mm30 (orange)0,07 mmEntreprenadgränser
1400,18 mm140 (blå)0,07 mmSnöröjning, normalt pådrag samt snöröjning utan
1700,35 mm170 (mörkblå)0,07 mmSnöröjning, prioyta vardag

Dela sidan

Om värdelistan

Titel: Penninställningar
Utgivare: SISAB
Publicerad: 2021-12-09
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0

Relaterade anvisningar