Rumsfunktioner Förskola

Denna lista beskriver rumsbenämning och den tänkta användningen av olika rum i SISAB:s förskolor. Listan anger även hur rummen ska benämnas på ritning. Beskriven rumsanvändning syftar till att användas för att motivera val av rum för bedömning i Miljöbyggnads rumsindikatorer.

FunktionNamn på ritningAnvändning
AdministrationAdminStadigvarande vistelserum
AllrumAllrumStadigvarande vistelserum
DuschDuschEj vistelserum
FörrådFRDEj vistelserum
GroventréGroventréEj vistelserum
HissHissEj vistelserum
KapprumKPREj vistelserum
LekrumLekrumStadigvarande vistelserum
MatsalMatsalVistelserum
Omklädning personalOmkl. PEj vistelserum
PassagePassageEj vistelserum
PersonalrumRum PVistelserum
RWCRWCEj vistelserum
SamtalSamtalVistelserum
SkötrumSkötrumEj vistelserum
StädStädEj vistelserum
TorgTorgStadigvarande vistelserum
TorkrumTorkrumEj vistelserum
TrappaTRHEj vistelserum
TvättTvättEj vistelserum
WCWCEj vistelserum
WC barnWC BEj vistelserum
WC personalWC PEj vistelserum
Vilrum barnVilrum BVistelserum
Vilrum personalVilrum PEj vistelserum
STORKÖKSTORKÖK
Diskrum kökDiskrumVistelserum
FrysrumFrysrumEj vistelserum
Förråd kökFRDEj vistelserum
InlastningInlastningEj vistelserum
Kylrum kökKylrumEj vistelserum
KökKökStadigvarande vistelserum
Omklädning kökspersonalOMKL.Ej vistelserum
Städ kökStädEj vistelserum
TorrförrådTorrFRD.Ej vistelserum
WC kökspersonalWCEj vistelserum
UTOMHUSUTOMHUS
Miljörum/ förrådFRD UteEj vistelserum
TEKNIKUTRYMMENTEKNIKUTRYMMEN
Elcentral (ELC)ELCEj vistelserum
FläktrumFläktEj vistelserum
UndercentralUCEj vistelserum

Användning rum

Administration

Används av personal, arbetsplats för administrativa arbetsuppgifter. Stadigvarande vistelse.

Allrum

Används av barn och personal för olika aktiviteter i verksamheten. Stadigvarande vistelse.

Kapprum

Används för på- och avklädning, samt förvaring av ytter- och extrakläder. Ej vistelserum.

Lekrum

Används för lek i verksamheten. Stadigvarande vistelse.

Matsal

Används tillfälligt vid måltider under dagen. Tillfällig vistelse.

Omklädning personal

Används som omklädningsrum för personal. Ej vistelserum.

Passage

Rum eller del av rum som används som kommunikationsutrymme mellan olika rum. Ej vistelserum.

Personalrum

Används av personal för korta pauser under dagen. Rummet innehåller inga stadigvarande arbetsplatser. Tillfällig vistelse.

Samtal

Används av personal för enskilda samtal. Tillfällig vistelse.

Torg

Rummet kan användas för måltider och olika aktiviteter och samlingar i större grupp. Stadigvarande vistelse.

Vilrum barn

Används tillfälligt för barnens vila och sovstunder under dagen. Tillfällig vistelse.

Vilrum personal

Används vid behov av personal. Ej vistelserum.

Diskrum kök

Används av kökspersonal för diskning. Köket i förskolan bemannas vanligtvis av en person och olika uppgifter sker på olika ställen inom köket. Diskrummet används främst i anslutning till avslutade måltider och arbetet i diskrummet är därmed inte stadigvarande, utan utspritt över dagen totalt 1-2 timmar. Tillfällig vistelse.

Kök

Används av kökspersonal som lagar och serverar mat på förskolan. Ett förskolekök är dimensionerat för att vanligtvis bemannas av en person. Stadigvarande vistelse.

Omklädning kökspersonal

Används som omklädningsrum för kökspersonal. Ej vistelserum

Dela sidan

Om värdelistan

Titel: Rumsfunktioner förskola
Utgivare: SISAB
Publicerad: 2021-12-09
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0

Relaterade anvisningar