Allmänna krav

Se även SS EN378 Kyl- och värmeutrustning - Kylteknik och värmepumpsteknik - Säkerhetsregler och miljökrav.

Korrosionsmiljö enligt tabell Q/1 AMA VVS & Kyl

Installationer inomhus skall hålla korrosivitetsklass C1.

Installationer utomhus skall hålla korrosivitetsklass C3.

Ljudmiljö

SISAB:s krav på ljudmiljö finns i projekteringsanvisning Akustik grundskola, samt projekteringsanvisning Akustik-förskola

Brandskydd

Brandskydd skall utformas enligt projektets brandskyddsbeskrivning och projekteras med vägledning av SISAB:s projekteringsanvisning Brandskydd.

Förläggning av rörsystem

Installationsarbete för rörsystem skall utföras enligt branschrekommendationer för säker vatteninstallation. Se även www.sakervatten.se. Texter som måste införas i respektive AFAMA och VVS-AMA finns i broschyren ”Branschregler Säker Vatteninstallation.”

Beakta rådstext i BBR 2:2 om installationers utbytbarhet.

Rörgenomföringar i grundkonstruktion mot mark skall utföras radonsäkert.

Driftutrymmen

Handboken ”Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” skall användas som handledning vid projektering. Måttangivelser på sid. 8 och 9 för utformning av driftutrymmen gäller som krav.

SISAB:s mål är att bygga ändamålsenliga driftsutrymmen för att förenkla drift och underhåll.

Kylmaskiner placeras normalt inte på tak, kontakta anvisningsansvarig vid frågor.

Handbok Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

Figur: Handbok Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

Dela sidan

Titel
Exempelmetod
Beskrivning
Exempel metod för utbildning/ underlag
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/allmanna-krav/allmanna-krav.partial.html