1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Kökskyla
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Borrhålsanslutning av kondensor

Borrhålsanslutning av kondensor

Då byggnad förses med borrhål för bergvärme eller frikyla undersök möjlighet att ansluta kylmaskin till borrhål med vätskeburen kondensor istället för luftkyld gaskylare eller vätskeburen luftkyld KMK.
Anslutning enligt schema i kravställande teknikdokument.

Beakta att borrhålets temperatur ska anpassas till förångares arbetstemperatur. Detta kan komma att innebära att Sisab valda systemlösning (schema i kravställande teknikdokument) behöver kompletteras med tex ventil för att skapa ett shuntat system.
Kylmedelspumpar ska styras/matas från AS kökskyla.

Dela sidan

Titel
Borrhålsanslutning av kondenser
Beskrivning
Kökskyla - Borrhålsanslutning av kondenser
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/borrhalsanslutning-av-kondensor/borrhalsanslutning-av-kondensor.partial.html