Driftgenomgång

Information till driftspersonal, förvaltare och fastighetsvärd ska ges inför övertagandet av anläggningen/anläggningarna. Syftet med informationen är att förvaltning och driftspersonal erhåller erforderlig kunskap om anläggningen och dess delar.
Se ”Tidplan för driftsättning”.

Personal som arbetar i kök ska utbildas på hantering av styrenhet för loggning av temperatur för kyl- och fryssystem.

Dela sidan

Titel
Driftgenomgång
Beskrivning
Driftgenomgång
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/driftgenomgang/driftgenomgang.partial.html