1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Kökskyla
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Förångare i kyl‐ och frysrum

Förångare i kyl- och frysrum

Kylrum förses i första hand med egenkonvektionsförångare med lamelldelning 8 mm. Om utrymme inte finns nyttjas fläktförångare med lamelldelning 4 mm och låghastighets ECfläktar. Samtliga förångare förses med elektroniska expansionsventiler.
Rum kallare än +4°C och försedda med egenkonvektionsbatterier förses med elvärme i dropplåtar.

Frysrum förses med fläktförångare med EC-fläktar och med lamelldelning min 7 mm samt elavfrostning och värme i droppskål och dränageledning. Värme i dränageledning ska vara självreglerande. Markeras på ledning.

Temperaturdifferens mellan förångningstemperatur och rumstemperatur skall vara högst: 9°C för kyl och högst 8°C för frys.

Förångardata skall avse torr belastning.
• Takmontage.
• Tövattenledning dras till golvränna eller golvbrunn.
• Tövattenavlopp förses med påkörningsskydd av rostfri plåt.
• Förångare, förses med termostat och magnetventil för reglering av kylbehovet.
• Förångare skall vara utförd med låg hastighet på förångarfläktar.

Styrning Kyl- och frysrum
Se driftkort 0123-DK-AS-Axxx

Vid kyl- och frysrum (utrymme) monteras styrlåda med rumstemperaturvisning utanför rum (utrymme).
Styrenhet förses med automatik för drift och avfrostning.
Inställning och visning av temperatur.
Potentialfria larmutgångar.
Larm vid för hög temperatur i utrymmet som ska kylas.

Styrenhet monteras utanför dörr på låssidan 1600mm över golv.
Utlöst summalarm indikeras med röd lampa på larmpanel.
Larmpanel förses med: Optisk signal.
Larmkvittning.

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/forangare-i-kyl-och-frysrum/forangare-i-kyl-och-frysrum.partial.html