Kontroll och injustering

Idrifttagning och Injustering
Stor vikt ska läggas vid injustering av systemen. Expansionsventiler injusteras så att föreskrivna temperaturdifferenser för förångare uppnås samt kondenseringstryck, så långt som möjligt med bibehållen god drift, anpassas till lägsta omgivningstemperatur. Injusteringsvärden anges i protokoll och på ritning.

Provning
Samtliga system skall provas och dokumenteras. Prestandamätning typ Climacheckmetoden eller likvärdigt.

Samordnad provning
Samordnad provning skall utföras enligt anvisning i projektets Administrativa föreskrifter. SISAB tillhandahåller en provningsledare som ansvarig för utförandet av den samordnade provningen.

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/kontroll-och-injustering/kontroll-och-injustering.partial.html