1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Kökskyla
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Kyl‐, och frysenheter för livsmedel

Kyl‐, och frysenheter för livsmedel

Expansionsventiler utförs som elektroniska expansionsventiler. Innan bygghandling utförs ska samordning ske med upphandlad Storköksentreprenör avseende:

• Erforderlig kyleffekt samt förångningstemperatur.
• Köldmedie.
• Tryckfall.
• Dimension på röranslutning för köldmedie.
• Övervakningssystem för temperatur.

Kylskåp anslutna till köldmediesystem
Kylskåp ska anslutas till centralt kylsystem för direktexpansion.
All erforderlig el- och styrutrustning ska ingå i leveransen.
Temperatur i kylskåp regleras via termostat och magnetventil (elektroniska expansionsventiler) i respektive objekt.

Snabbnedkylningskåp anslutna till köldmediesystem
Snabbnedkylnings-/infrysningskåp skall anslutas till eget centralt kylsystem för direktexpansion.

Snabbnedkylningsskåpen ansluts till effektreglerade kylaggregat med konstant förångningstemperatur på -17°C.
Nedkylningsobjekt har intern styrning. Vid behov ska signal från nedkylningsobjekt kunna sänka börvärdet för förångningstryck för kylaggregaten. Temperatur i enheterna regleras via termostat och magnetventil (elektroniska expansionsventiler) i respektive objekt.

Frysskåp anslutna till köldmediesystem
Frysskåp ska anslutas till centralt kylsystem för direktexpansion. Temperatur i frysskåp regleras via termostat och magnetventil (elektroniska expansionsventiler) i respektive objekt.

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/kyl-och-frysenheter-for-livsmedel/kyl-och-frysenheter-for-livsmedel.partial.html