Kylkompressoraggregat

Systemorientering
Kökskylsystem byggs upp för att betjäna frysrum, kylrum, snabbnedkylningsskåp, frysskåp och kylskåp. Se ”kravställande teknikdokument” 0123-DK-AS-Axxx.

Kylenheter såsom frysrum och frysskåp ska inte ingå i samma köldmediesystem. Snabbnedkylningsskåp ska ligga på separat köldmediesystem.

Styrning och reglering av kyl- och frysaggregat
Effektreglering kylaggregat och nedkylningsaggregat samt frysaggregat styrs med kompressoreffekten, genom varvtalsreglering av kompressor och via trycktransmitter, så att ett konstant förångningstryck erhålls. Då kompressor stoppar ska magnetventil i gemensam vätskeledning stänga mot kylobjekt.

Energimätning
Elmätare för effekt och energimätning med ”BACnet” kommunikation monteras i apparatskåp kyla.

Skolor
Fabrikstillverkat provkört enhetsaggregat. Kylaggregatet förses med följande extrautrustning utöver AMA:s krav:

• Manuell nödkylning via stadsvatten. Vid anslutning till borrhål behöver detta ej utföras.
• Fabrikskopplad och funktionsprovad elutrustning för uppfyllande av funktionskrav samt för start, skydd och övervakning.
• Erforderlig avvibrering av aggregat samt anslutningar så att stomljud ej uppstår.
• Drift- och felindikeringsutrustning.
• Utgång för summalarm A, B.

Fristående förskolor och små byggnader
• Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor för utomhusmontage.
• Oljevärmare.
• Vätskeavskiljare.
• Kondensorfläktreglering.
• Intern elektrisk eluppkoppling till säkerhetsbrytare.
• Låg- högtrycks larmpressostat.
• Manöverströmställare på apparatskåpet.

Väderskydd
Monteras innanför låst väderskyddat utrymme, med belysning och eluttag och arbetsbrytare.

Kylmedelsystem

  • Avstängnings- och injusteringsventil i kylmedelledningar.
  • Avstängningsventil i stadsvattenledning till nödkylning.
  • Vattensparventil för kondensortryckreglering vid nödkylning.
  • Vattenmätare för stadsvatten till nödkylning.
  • Vattenledning för nödkyla förses med flödesvakt(er), potentilafri larmkontakt, kopplas till SOL (SISAB online).
  • Inkoppling i DUC samordnas med SÖ.
  • Sil på inkommande kylmedelledningar till kondensorer.
  • Manuell luftklocka med avstängningsventiler mot kylmedelssystem och ventiler för manuell avluftning. Normalt proppade.

Kylmedelskylare
Se driftkort 0123-DK-AS-Axxx

• Låsbara säkerhetsbrytare för fläktar.
• Kylare ska förses med erforderligt stativ.
• Fläktar ska vara av EC-typ varvtalsreglerade.
• Inkommande lufts temperatur: +35 ° C.
• Kylmedel: vatten + 35 vikt% etylenglykol.
• Största tillåtna tryckfall på kylmedelssystem 60 kPa.
• Vattenutkastare monteras i anslutning till kylmedelskylaren.

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/kylkompressaggregat/kylkompressaggregat.partial.html