Märkning och skyltning

Märkning av installationer skall ske med hjälp av SISAB:s projekteringsanvisning Märksystem för tekniska installationer.

Omfattning av märkning avgörs vid projektering och anges i förfrågningsunderlag och bygghandling.

Aggregat, apparater och komponenter och sammankopplade maskiner i anläggningen ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EU:s maskindirektiv och svensk lag.
Se projektets Administrativa föreskrifter.

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/markning-och-skyltning/markning-och-skyltning.partial.html