1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Kökskyla
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Termisk isolering av installationer

Termisk isolering av installationer

Utförandeföreskrifter
Isolering på rörledning utomhus skall vara avsedd för utomhusbruk.
Kalla rörledningar ska ha obruten isolering (och ångbroms) genom väggar och bjälklag. Kalla rörledningar som isoleras med cellmaterial ska förses med distansskål vid upphängningspunkt.

Isolervaran ska fogtätas mot distansskål, enligt fabrikantens anvisningar. Kondens på kalla isolerade rörledningar får ej uppstå.

Sugledningar mellan kompressoraggregat och förångare isoleras. Vätskeledning isoleras inom varma utrymmen. Inga kablar eller dylikt får klamras på isoleringen. Lödfogar och köldmedietyp skall markeras utvändigt på isolering med märktejp.

KM01 utvändigt förlagda.
Rörskålar av mineralull med ångbroms och ytskikt av aluminiumplåt. Isolertjocklek*

Rörytterdiameter mm Isolertjocklek KM0X
<=20 40
>20-50 60
>50-100 60
>100-200 80
>200-350 100

Tabell 1: Kökskyla - Termisk isolering av installationer - KM01 utvändigt förlagda

*Värmekonduktivitet för isolering ej sämre än 0,037 W(m°C)

KM01
Slangar av cellgummi isolertjocklek anpassas till motsvarande rördimension. Alla skarvar limmas. Vid krav på ytskiktklass i utrymningsvägar används för ändamålet godkända ytskikt, se brandskyddsbeskrivning.

KL01
Slangar av cellgummi Isolertjocklek anpassas till motsvarande rördimension. Alla skarvar limmas. Vid krav på ytskiktklass i utrymningsvägar används för ändamålet godkända ytskikt, se brandskyddsbeskrivning.

Dela sidan

Titel
Termisk isolering av installationer
Beskrivning
Metod beskrivande Termisk isolering av installationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/termisk-isolering-av-installationer/termisk-isolering-av-installationer.partial.html