1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Kökskyla
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Underlag för drifts‐ och underhållsinstruktioner

Underlag för drifts‐ och underhållsinstruktioner

Digitala underlag för drift‐ och underhållsinstruktioner.

Entreprenören skall tillhandahålla redigerbara digitala underlag för drifts- och underhållsinstruktioner, underlagen skall samordnas in i mappstruktur i aktuell projektplats. Omfattning av digitala underlag för drift- och underhållsinstruktioner enligt nedan:

• Apparatförteckning
• Driftkort
• Flödesschema
• Injusteringsprotokoll
• Orienteringsritningar
• Ventilförteckning

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/underlag-for-drifts-och-underhallsinstruktioner/underlag-for-drifts-och-underhallsinstruktioner.partial.html