1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Kulturhistoriskt Värdefulla Fastigheter
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. SISAB:s riktlinjer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader

SISAB:s riktlinjer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Arbetsprocessen som beskrivs nedan är den riktlinje som ska följas i projekt där kulturhistoriska värden finns inom fastigheten. Arbetsprocessen gäller vid om-, till-, och nybyggnad, ändring eller rivning.

SISAB:s antikvariska specialist, anvisningsansvarig, kontaktas för frågor vid mindre ändringar, tex. entrépartier.

Projekt som av någon anledning väljer att inte följer arbetsprocessen ska ansöka om avsteg.

Dela sidan

Titel
SISAB:s riktlinjer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Beskrivning
Anvisning för SISAB:s riktlinjer för kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kulturhistoriskt-vardefulla-fastigheter/sisabs-riktlinjer/sisabs-riktlinjer.partial.html