Entréer

Skrapgaller utomhus

Yta utanför entré som normalt används av verksamheten för in-/utpassage ska förses med klacksäckert entrégaller avsett för gångtrafik med en beräknad last på 5 kN/m2. Entrégallret får ej svikta vid full belastning.

Ram till galler kan antingen vara fristående eller ingjuten. Ram ska vara av typen z-profil Weland eller likvärdigt.

Ram samt entrégaller varmförzinkat enligt EN ISO 1461:2009-10. Korrosionsklass ska vara lägst C3 och lämplig för svenskt utomhusklimat vilket i det här fallet avser stadsområden.

Kantstål ska finnas på entrégallrets samtliga yttersidor.

Gallerlängd = bärstångslängden ska vara lika brett som entrépartiet. Bärstångsriktningen markeras på ritningen. Vid måttangivelse anges bärstångslängden som första mått och skrivs bärstångslängden x stödstångslängden. Detta mått beskrivs som spännvidd i tex. belastningstabeller.

Gallerbredd = stödstångslängden ska vara 1000 mm - 1500 mm. Vid måttangivelse anges stödstångslängden som andra mått.

Gallrets höjd ovan botten räknat från gallrets undersida för uppsamling av grus etc.: min 50 mm - max 150 mm. Observera att detta inte är samma mått som ”gallerhöjd” som ofta beskriver bärstångshöjden.

Bärstängerna ska sättas vinkelrät mot den tänkta gångriktningen in- och ut från entrén.

Entrégallret ska med enkla handredskap och för hand kunna avlägsnas från sin ram för rengöring av ytan under gallret.

Entrégallret ska sättas i våg eller i det fall omgivande yta lutar följa denna för att på så sätt undvika snubbelkanter.

Entrégaller är ej nödvändigt om det redan är föreskrivet gallerdurk mot entré i annat syfte ex. en ramp och vilplan i gallerdurk för tillgänglighet.

Dela sidan

Titel
Entréer
Beskrivning
Anvisning för Entréer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/entreer/entreer.partial.html