Fyllning

Rivningsmassor ska inte användas för återfyllning. Asfaltsrester ska inte finnas i återfyllning.

Fyllning för hårdgjord yta ska utföras med material ur grupp 1-4A enligt tabell CE/1 AMA Anläggning 20.

Fyllning för vegetationsyta ska utföras med material ur grupp 12b - 14a enligt tabell CE/2 AMA Anläggning 20.

Fyllning mot källarvägg, se SISAB:s projekteringsanvisning Byggteknik.

Dela sidan

Titel
Fyllning
Beskrivning
Anvisning för fyllning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/fyllning/fyllning.partial.html