Räcken, stängsel, bommar

Omslutna öppningar större än 89 mm och mindre än 230 mm får ej förekomma i åtkomliga konstruktioner på en höjd över 600 mm. I överkant på staket måste öppningar mellan spjälor och liknande vara smalare än 45 mm eller grundare än 45 mm från överkant.

Huvud och halsmått enligt standard för lekredskap SSEN 1176ED.

Räcken
Räcken ska utföras av stål typ plattstål eller rundstål. Allt stål ska rostskyddsbehandlas före målning. Räckesstolpar ska nedgjutas i mark. Räckesstolpar till murar och ramper fästes vid insida mur samt nedgjutes i mark.

Ledstänger och skyddsräcken, se även Sisabs projekteringsanvisning Byggteknik.

Stängsel
Flätverksstängsel med maska 40x40 mm ska användas, färg mörkgrön RAL 6005 eller olivgrön RAL 6013, färgerna får ej kombineras.

Nät:
Varmförzinkad, plastbelagd tråd Ø3,0 mm (kärntråd Ø2,5 mm).

Stagtråd:
Varmförzinkad, plastbelagd tråd Ø4,5 mm (kärntråd Ø4,0 mm).

Stolpar ska gjutas fast, alt. dubbas i berg. Mellanstolpar gjuts i hål Ø150 mm x 600 mm, hörnstolpar gjuts i hål Ø200 mm x 800 mm. Stolphål ska ha raka kanter för att minska risken för tjällyftning.

Bergdubb Ø25 mm eller grövre gjuts med expanderande bruk.

Eventuella stag och snedsträvor ska placeras på utsidan.

Samtliga stolp- och rörändar ska förses med lock.

Överliggare ska vara av runt rör Ø44 mm och monteras så att avståndet till överkant stängsel är max 30 mm, även vid lätt belastning. Överliggaren ska fästas med buntband mot överliggaren. Avståndet mellan buntbanden får vara max 0,5 m. Buntband ska ha en bredd av minst 8 mm. Undertätning ska ske så att avstånd mellan stängsel och mark är max 30 mm.

Vid kuperad terräng kan stagtråden behöva fästas mot överliggaren.

Yttre stängsel på förskolor ska vara försett med överliggare. Höjd 1200 mm exkl. överliggare.

På andra platser kan stängsel utan överliggare användas. Höjd minst 1000 mm.

Grindar
Grindar och grindstolpar ska vara av stål. Grindar ska fyllda med svetsat stålnät, 40x40x4 mm. Allt stål som inte är rostfritt skall varmförzinkas och lackas i mörkgrön RAL 6005 eller olivgrön RAL 6013, färgerna får ej kombineras.

Avstånd mellan grindblad och mark i stängt läge får vara max 70 mm. Hål för marksprint blir lätt igensatt av snö och sand.

Grind ska öppnas inåt om marklutningen medger detta.

Öppningar mellan staketsektioner, grindar, stolpar etc. ska vara inom intervall som är godkända enligt standard för lekredskap, SSEN 1176.

Gångjärn M16 ska vara galvaniserade och gängade. Fasta gångjärn som är svetsade i grindstolpe ska ej förekomma. Gängad del ska monteras på utsidan av stängslet och ej var åtkomlig för barn. Gängad del ska ej kapas utan lämnas kvar för framtida injustering av grindblad.

Grindar ska ha avlyftningsskydd, antingen med sprint eller med motstående monterade gångjärn.

Upplåsning ska ske med låsanordning som försvårar för upplåsning av barn.

Låsanordningar med en vertikal låskolv får exempelvis inte ha en öppen låsanordning nedtill som möjliggör att kolven kan trycka upp underifrån.

Låsanordning som ej är fjäderbelastad ska inte heller kunna öppnas underifrån genom att exempelvis del av låsanordning såsom låskolven är direkt åtkomlig.

Exempelvis är vanliga ”tryckhandtag” eller ”handtag” olämpliga eftersom barn enkelt kan öppnad dessa.

Låsanordning med en sådan konstruktion som innebär att kraft endast ska anbringas nedåt för att öppna låsanordningen ska ej förekomma.

Låsanordning ska kunna öppnas med en hand.

Yttre grindar på förskolor ska vara försedda med säkerhetskedja.

Grindlåset ska vara av sådan typ att detta antingen monteras på grindens ovansida alternativt att den del av grindlåset som medger öppning är monterad minst 1200 mm ovan mark. Dubbelgrindar ska kunna stängas/ställas upp, och ska således vara försedda med marksprint dimensionerad för grindens storlek/ tyngd och med tanke på grindens vindfång. Grinden skall kunna hållas stängd med marksprint.

Del av grindlås som medger öppning är exempelvis ett stag eller kolv som måste lyfta uppåt och där själva greppdelen sitter minst 1200 mm ovan mark.

Marksprint ska vara konstruerad så att denna ej går att helt avlägsna från grindbladet genom att dra marksprinten ur sitt fäste.

Vid dubbelgrind skall grinden kunna låsas med kantregel/marksprint på säkert sätt.

Marksprint monteras på utsidan av grinden.

Fundament ska vara i enlighet med SSEF (Sveriges Stängselentreprenörers förening) ”TK 1328 – Grindar/Fundament”.

Planteringsskydd
Ska utföras för utsatta planteringsytor.

Bommar
Bommar ska förses med tydliga reflexer.

Dela sidan

Titel
Räcken, stängsel, bommar
Beskrivning
Anvisning för räcken, stängsel och bommar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/racken-stangsel-bommar/racken-stangsel-bommar.partial.html