Rörledningar

Avloppssystem ska utföras med separata ledningar för spillvatten och dagvatten fram till anslutningspunkten vid tomtgräns.

Vatten- och spillvattenledningar förläggs frostfritt eller frostisoleras.

Avloppsledningar utförs rensbara och inspekterbara med kamera.

Rensbrunn placeras dessutom vid anslutningspunkten.

Brandposter placeras ej på tomtmark.

Vattenmätare placeras inom uppvärmt utrymme.

Vattenledningar
Vattenledning ska utföras av PE-rör.

Ventiler ska utföras mjuktätande.

Betäckning ska utföras av gjutjärn.

Spillvattenledningar
Spillvattenledningar ska utföras av PP-rör.

Dagvattenledningar
Dagvattenledningar ska utföras av PP-rör.

Dräneringsledningar
Dräneringsledningar ska utföras av PE-rör

Dela sidan

Titel
Rörledningar
Beskrivning
Anvisning för rörledningar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/rorledningar/rorledningar.partial.html