Schakt

Vid jordschaktning närmare än 5 meter från träd med stamomfång > 10 cm, alternativt 2 meter från övrig vegetation, ska stor försiktighet iakttas så att rötter ej skadas.

Sår som uppkommer på rötter ska behandlas. Grova rötter med diameter 30mm sågas och smalare rötter ska skäras av till ett rent snitt.

Dela sidan

Titel
Schakt
Beskrivning
Anvisning för schakt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/schakt/schakt.partial.html