Ska‐ och börkrav

För denna anvisning gäller att:

  • Begreppet ska används för att uttrycka ett krav som är bindande. Ska-kraven är d.v.s. obligatoriska och ska tillämpas.

  • Begreppet bör används för att uttrycka en rekommendation bland flera möjligheter. Det ska dock finnas klara skäl för att inte följa rekommendationen.

Dela sidan

Titel
Ska‐ och börkrav
Beskrivning
Anvisning för ska‐ och börkrav
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/ska‐och-borkrav/ska‐och-borkrav.partial.html