Besiktning och skötsel

Skötsel under garantitiden
I varje projekt ska det klargöras vem som har garantiskötseln och omfattningen.

Bevattning och skötsel
Vattning, ogräsrensning och klippning av gräs utförs. Kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma. Bekämpning av ohyra och skadedjur ska utföras efter samråd med beställaren. Bevattningsfrekvens ska anpassas efter väderlek och beställarens önskemål – växtbädden får aldrig bli torr. Vattnet ska infiltreras i växtbädden. Bevattning ska utföras från 15 april till 30 augusti. Bevattningen kan, beroende av väderlek, behöva förlängas till 30 september. Förutom detta gäller att:

  • Träd: vattenmängden ska vara riklig så att växtbädden blir ordentligt genomvattnad ner till 300mm djup. Trädens krona och stam duschas vid vattningstillfället. Bevattningssäcken ska placeras direkt över rotklumpen. Träd med ett stamomfång på 20-25 cm eller större bevattnas med 140 liter varje vecka. Mindre träd bevattnas med 70 liter varje vecka.

  • Planteringsytor: vattenmängden ska vara riklig så att växtbädden blir ordentligt genomvattnad ner till 250mm djup

  • Gräsytor: vattenmängden ska vara riklig så att växtbädden blir ordentligt genomvattnad ner till 150mm djup

Växtbädd hålls fri från ogräs genom rensning och luckring. Hela växtbädden ska ogräsrensas vart annan vecka.Marktäckta ytor luckras ej. Allt ogräs tas upp med rötterna och avlägsnas. Döda växtdelar bortskäres.

Gräs ska vara etablerat och klippt två gånger för att kunna godkännas vid slutbesiktning. Gräsytor klipps med rotor- eller cylindergräsklippare när gräset är 75-100mm. Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje tillfälle. Kvarliggande grässträngar ska borttagas.

Slutbesiktning och Etableringsbesiktning
Vid slutbesiktning av växtmaterial kontrolleras bland annat dess kondition, att växtmaterialet har levererats, hanterats och planterats på ett korrekt sätt, eventuella skador som uppkommit under entreprenaden samt att skötsel har utförts enligt ovan.

Entreprenören påvisar genom egenkontroll att hantering, skötsel och bevattning utförts enligt beskrivning.

Allt växtmaterial i entreprenaden ska etableringsbesiktigas.

Etableringsbesiktningen är en del av slutbesiktningen men, genomförs vid ett separat tillfälle. Vid etableringsbesiktningen kontrolleras hur växterna har etablerat sig. Växterna behöver minst 6 månader för att etablera sig. Etableringsbesiktningen sker av denna anledning 6–12 månader efter slutbesiktningen.

Etableringsbesiktning ska utföras under perioden Maj – Sep för att säkerställa att exempelvis lövsprickning har ägt rum.

I varje projekt ska parterna klargöra vem som ansvarar för skötsel och från och med slutbesiktning fram till etableringsbesiktning. Entreprenören ansvarar alltid för skötsel fram till slutbesiktning.

Entreprenören ska löpande återrapportera till beställaren efter utförda skötselinsatser såsom bevattning, ogräsrensning etc. Frekvensen på återrapportering avgörs av beställaren.

Skötsel och garanti från etableringsbesiktning fram till garantibesiktning
Garantibesiktning av växtmaterial utförs 18 - 24 mängder efter slutbesiktning. Garantibesiktning ska utföras under perioden Maj – Sep för att säkerställa att exempelvis lövsprickning har ägt rum.

I varje projekt ska parterna klargöra vem som ansvarar för skötsel och garanti från och med etableringsbesiktning fram till garantibesiktning.

Dela sidan

Titel
Skötsel under garantitiden
Beskrivning
Anvisning för skötsel under garantitiden
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/skotsel-under-garantitiden/skotsel-under-garantitiden.partial.html